"STARA LIVNICA O.S.Č.L.'' D.O.O. - 23320 Čoka, Potiska 7

Vlasnik: Milovan Vasić dipl. ing
Tel/fax: 0230-71-898
Tel/fax: 0230-71-955
Tel/fax: 0230-72-537
Mob:    063-504-150
E-mail: milovanvasic@staralivnica.rs
Web: www.staralivnica.backabanat.com* Vizija preduzeća

Želimo biti poznati proizvođač i dobavljač odlivaka na
području bivše Jugoslavije i EU.


* Poslovnost preduzeća
Preduzeće ''STARA LIVNICA O.S.Č.L.'' D.O.O. proizvodi
i uspešno prodaje cenovno pristupačne i visoko kvalitetne
odlivke od:
   - sivog liva
   - nodularnog liva
   - silumina
   - mesinga

Lijemo razne vrste odlivaka, kao što su:
- Fazonski komadi od sivog i nodularnog liva,
- Hidrantske glave za navodnjavanje: ''HNV 150/150'' i ''HNV 125/125'',
- Industrijska armatura od nodularnog liva,
- Razne odlivke za prehrambenu industriju od visoko legiranog nodularnog liva,
- Kao i delove za teretna motorna vozila i autobuse.
* Lijemo odlivke i po porudžbini od napred navedenih kvaliteta.


* Tržišna pozicija:

Preduzeće odlikuje pre svega vlastiti razvoj, kvalitet i poverenje kod kupaca.
Sve ovo se realizuje uz pomoć dugogodišnjeg iskustva i struke vlasnika firme.* Strateški ciljevi preduzeća:

Očuvanje poslovanja na postojećoj lokaciji sa modernizacijom proizvodnje i čitavog poslovanja sa namerom povećanja produktivnosti i povećanja broja zaposlenih.
  Naši proizvodi: